קורס תמרון אוניות גז (LNG)

ב-13.6 הסתיים ברשות קורס תמרון אוניות גז (LNG). במסגרת הקורס התבצע אימון ותרגול של קשירה והתרת אוניות LNG בנמל חדרה ואימון בתרחישי חירום. השתתפו בו נציגים מבריטניה, בלגיה, ארצות הברית, נתבי נמל חדרה, ונציגים של חברת החשמל, חברת הפחם וחברת נתיבי גז. הקורס נמשך יומיים, והועבר ע"י ר/ח שלמה אוזן. על הסימולטור פיקד ר/ח גוררת…

קורס תמרון אניות גז LNG

בין התאריכים 24-26 ביוני 2018 התקיים בסימולטור הגשר של הרשות קורס לתמרון הצמדה וניתוק אוניות גז (LNG) לאוניה המגזזת הרתוקה למצוף בחופי חדרה. במהלך הקורס תורגלו ופותחו שיטות אימון במעטפת בטיחות תפעולית. באימון השתתפו נתבים ורבי חובלי גוררת מנמל חדרה, מנהל נמל חדרה, נציגי חברת הפחם וחח"י ונציגי חברות ספנות בינ"ל בתחום הגז והאנרגיה (Teekay,…