ר/ח מיכאל חלפין מרצה ב-IMO (ארגון הספנות הבינ"ל) 7.2.24

ב- 7.2.24 ר/ח מיכאל חלפין, רע"ן סיפון וסימולטורים ברשות, נתן הרצאה ראשונה של גורם ישראלי רשמי מטעם המדינה ב IMO (ארגון הספנות הבינ"ל). מיכאל נשא את ההרצה שנושאה "יתרונות הדרכה משולבת בסיוע סימולטור ופסיכולוג תעסוקתי בקורס ניהול משאבי צוות הגשר (Bridge Resource Management)" באולם המרכזי של האסיפה. כבוד גדול למדינה, לנו ולמיכאל שההרצאה שלו זכתה…

מענקים לקציני ים בוגרי קורס צוערים

קצינים יקרים, משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים תומך במענקים כספיים קצינים צעירים המשרתים בצי הסוחר הישראלי . המענק הנו לקצינים צעירים בצי הסוחר בוגרי קורס צוערים ברשות לחינוך להכשרה ימיים. הזכאים למענק הנם קצינים צעירים העומדים בתנאי הנוהל ושבקשתם תאושר ע"י ועדת התמיכות עבור תקופת ההעסקה עליה דיווח. המענק יוענק עבור תקופה מינימלית של 180…