ביקור אנשי צים ברשות

ב-27.2.22 ביקרו ברשות מנכ"ל צים מר אלי גליקמן, סמנכ"ל התפעול של צים מר דודו ארבל, הגב' בתיה אביב, גב' חני בוכלר ומר מיכאל בקר. בביקור הוצגה הרשות למר גליקמן ואנשיו ונערך ביקור במתקני הרשות, כולל שיחה קצרה עם צוערי קורס חובל משמרת שחזרו לא מזמן מהפלגה באוניות החברה.