מלח כשיר גוררת/מלח משמרת

נפתחה ההרשמה לקורס מלח כשיר גוררת/מלח משמרת.ההרשמה תתבצע במזכירות הרשות בלבד.הקורס ייפתח במרץ 2019, מספר המקומות מוגבל.פרטים בטלפון: 04-9911016מייל:zohar@imta.org.il תנאים מוקדמים להשתתפות בקורס:1. גילו של המשתתף הוא 16 שנים ומעלה.2. המשתתף הגיש אישור על לימודים של 8 שנות לימוד לפחות בבית ספר(יתקבלו גם תעודת בגרות או אישור על השכלה גבוהה אחרת).3. בחינות כניסה: במקצועות עברית,…

סיום קורס חובל גוררת והתמחות גוררות לחובלי משמרת

ב-7.11.18 הסתיים קורס חובל גוררת והתמחות גוררות לחובלי משמרת. הקורס נפתח ב- 27.2.18 בהשתתפות 18 חניכים, והתקיים עפ”י דרישות האמנה הבינלאומית STCW לחובל משמרת באוניה עד 500 טון בסמוך לחוף, עם התמחות לחובל גוררת. אנו מאחלים בהצלחה לכל החניכים.

קורס קצין מכונות משמרת בגוררת

קורס “קצין מכונות משמרת בגוררת” החל ב-2.10.18 ברשות. הקורס מיועד להכין את המכוננים בגוררות ולעזור להם להשיג תעודת הסמכה לקצונה. צוערי הקורס שומעים הרצאות בכל הנושאים הנדרשים להסמכה, בהתאם לסילבוס, ונבחנים בכתב במהלך הקורס. צוער שסיים את הקורס בהצלחה ומילא אחר כל התנאים הנדרשים בסילבוס, רשאי להיבחן בע”פ להסמכה (ברספ”ן). הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע ויימשכו כ-8…

קורס משיט 7- קברניט נוסעים בשכר בחופי ישראל

הרשות הישראלית להכשרה ימית מודיעה על פתיחת ההרשמה לקורס משיט 7. הקורס ייפתח בתאריך 28.10.18 במתכונת של יומיים בשבוע: ימים א’-ב’ ולמשך 8 שבועות (16 מפגשים סה”כ). הקורס מותאם לדרישות משרד התחבורה אשר עודכנו והותאמו לכלי שייט מודרניים. תנאים מוקדמים: 1. חובת הוכחה של 12 חודשי שירות כמשיט 40. 2. מעבר בדיקה רפואית. תהליך ההסמכה:…