קורס תמרון אניות גז LNG

בין התאריכים 24-26 ביוני 2018 התקיים בסימולטור הגשר של הרשות קורס לתמרון הצמדה וניתוק אוניות גז (LNG) לאוניה המגזזת הרתוקה למצוף בחופי חדרה. במהלך הקורס תורגלו ופותחו שיטות אימון במעטפת בטיחות תפעולית. באימון השתתפו נתבים ורבי חובלי גוררת מנמל חדרה, מנהל נמל חדרה, נציגי חברת הפחם וחח"י ונציגי חברות ספנות בינ"ל בתחום הגז והאנרגיה (Teekay,…